Cyber- en
informatieveiligheid

Nieuws
Beleid
maandag 22 augustus 2022

Mijlpaal cybersecurity certificering: een wettelijk kader voor de afgifte en erkenning van Europese cyberbeveiligingscertificaten is gepubliceerd

De Ministerraad duidde het Centrum voor Cybersecurity België (CCB) aan als de nationale instantie voor de certificering van cyberbeveiliging (NCCA). Het CCB wordt uitgebreid met een Certification team (CCB-Certification) dat begeleiding en ondersteuning zal bieden aan Belgische bedrijven bij het EU cybersecurity certificeringsproces.

De wet van 20 juli 2022 over de cybersecurity certificering van informatie- en communicatietechnologieën en tot aanwijzing van een nationale autoriteit voor cybersecurity certificering is onlangs gepubliceerd (M.B., 5/08/2022).  Deze wet voert de Europese Verordening 2019/881 van 17 april 2019 inzake de certificering van informatie- en communicatietechnologieën op het gebied van cyberbeveiliging uit, de zogenaamde Cybersecurity Act.

Cybersecurity Act

De Cybersecurity Act biedt een kader voor de afgifte en erkenning van Europese certificaten voor cyberbeveiliging. Deze certificaten zijn gebaseerd op certificeringsschema’s voor cyberbeveiliging met een of meer zekerheidsniveaus ("basis", "substantieel" of "hoog").

De bedoeling is de transparantie van de cyberbeveiligingszekerheid van producten, diensten en processen op het gebied van informatie- en communicatietechnologie te verbeteren. Dit zal het vertrouwen in en het concurrentievermogen van de digitale interne markt vergroten. Het gebruik van  certificeringen waarin de Cybersecurity Act voorziet, blijft in principe vrijwillig.

Nationale certificeringsinstantie voor cyberbeveiliging

Om een Europees certificaat voor cyberbeveiliging te verkrijgen, moet men voldoen aan de eisen van de cyberbeveiligingschema’s.  Men stelt een conformiteitsverklaring op, of men vraagt een certificering aan bij een conformiteitsbeoordelingsinstantie (CAB) of de nationale certificeringsinstantie voor cyberbeveiliging (NCCA).

Conformiteitsbeoordelingsinstanties die door de nationale accreditatie-instantie zijn geaccrediteerd, leveren Europese cyberbeveiligingscertificaten af met een zogenaamd "basisniveau" of "substantieel niveau" van zekerheid. De autoriteit, dus het  NCCA beheert de afgifte van de certificeringen op zekerheidsniveau “hoog”.

Het Centrum voor Cybersecurity België (CCB) is aangewezen als NCCA

De verordening vereist dat op nationaal niveau een nationale autoriteit (NCCA) wordt aangewezen. De NCCA moet erop toezien dat alle regels in verband met de Cybersecurity Act in ons land correct worden toegepast en neemt deel aan de Europese Groep voor Cybersecurity Certificatie (ECCG).

De Ministerraad duidde het Centrum voor Cybersecurity België (CCB) aan als de nationale autoriteit voor certificering van cyberbeveiliging (NCCA). Het CCB wordt uitgebreid met een Certification team (CCB-Certification) dat begeleiding en ondersteuning zal bieden aan Belgische bedrijven bij het EU cybersecurity certificeringsproces.

Vragen? Opmerkingen? Contacteer ons!

Comments uit onze community

Reageren
Om te reageren moet je eerst inloggen.
GEBRUIK ONZE INFORMATIEVEILIGHEIDSTOOL