Terug naar overzicht

2020-07-01 Boete GBA - 19 juni 2020 Nieuws

Klacht wegens het onrechtmatig en onjuist verwerken van persoonsgegevens en inbreuken bij het uitoefenen van de rechten van de betrokkene.
Meer info via deze link.

Vragen? Opmerkingen? Contacteer ons!