Nieuws
maandag 4 september 2023

Artikel van onze CEO Eddy Van der Stock in het Impuls magazine van Exello.net >>> Cyberweerbaarheid, onmisbaar onderdeel ...

Onze CEO Eddy Van der Stock schreef een artikel voor het 3-maandelijkse magazine van Exello.netDe beroepsvereniging van Vlaamse (adjunct-) algemeen directeuren en kiest voor een kennisgerichte en faciliterende aanpak, vanuit een ingetogen netwerk dat de garantie biedt voor continuïteit op lokaal niveau.

-/-

Cyberdreigingen worden steeds geavanceerder en talrijker, en organisaties dienen proactieve stappen te ondernemen om zichzelf te beschermen tegen cyberaanvallen. Ondertussen lopen allerhande initiatieven – al dan niet gesubsidieerd – en het stroomlijnen daarvan is al bijna een opdracht voor experten, laat staan dat beleid en topambtenaren door de bomen het bos nog zien.

Om betekenis te geven aan cyberveiligheid binnen een organisatie is het echter van essentieel belang om het beleid en het topmanagement actief te betrekken bij dit onderwerp. Maar dit is, zoals we weten, één van de vele aspecten waar die mensen mee bezig zijn en waarbij men moet kunnen vertrouwen op een zekere expertise die op haar beurt niet altijd aanwezig kan zijn in een lokaal bestuur. Idealiter kijken we dan ook naar een gezonde mix van interne, externe, lokale en bovenlokale expertise.

In die context werd, naar aanleiding van de recente aanvallen in het eerste kwartaal van 2023, door de Vlaamse overheid een Cyber Response Team (CRT) opgericht om lokale overheden te ondersteunen bij cyberaanvallen en preventief advies te geven om deze aanvallen te voorkomen.

Het CRT zal een actieve begeleiding bieden aan getroffen overheidsdiensten en expertise bundelen tussen de bevoegde Vlaamse en federale overheidsdiensten om een gecoördineerde dienstverlening en communicatie naar lokale besturen toe te verzorgen. Het CRT zal opereren in nauwe samenwerking met het Centrum voor Cyberbeveiliging België (CCB) en de politiediensten, terwijl het federale Cyber Emergency Response Team (CERT) en de politie verantwoordelijk blijven voor digitaal forensisch onderzoek en het vatten van daders.

Dit CRT van de Vlaamse overheid bouwt verder op het ondertussen gekende actieplan Cyberveilige Steden en Gemeenten, dat drie sporen omvatte:

1/ Het ontwikkelen van een digitale toolkit met handleidingen in samenwerking met de VVSG;

2/ Het organiseren van een traject ethisch hacken en het bieden van sensibiliserings en vormingsinitiatieven voor verschillende doelgroepen binnen lokale besturen;

3/ Cofinanciering voor lokale besturen die een professionele ICT-veiligheidsaudit laten uitvoeren, inclusief analyse van kwetsbaarheden en begeleiding bij de remediëring van de meest prioritaire kwetsbaarheden.


Ook preventief zal het team de verzamelde informatie analyseren, de correcte respons en prioriteit bepalen na afstemming met de VVSG en V-ICT-OR en de vereiste adviezen verspreiden. Op basis van deze informatie kan ook het bestaande ondersteuningsaanbod voor lokale besturen (bv. het programma Cyberveilige Steden en Gemeenten) verder worden uitgewerkt


KLIK HIER en lees het complete artikel.
Deze PDF is enkel beschikbaar voor onze leden. Nog geen lid? Dat kan al vanaf 35 euro. 

-/-

Vergeet ook niet in te schrijven KLIK HIER voor ons grote CIS cyber- en informatieveiligheid congres op 05/10/2023 in Lamot Mechelen.


Vragen? Opmerkingen? Contacteer ons!

GEBRUIK ONZE INFORMATIEVEILIGHEIDSTOOL