Nieuws
vrijdag 20 oktober 2023

V-ICT-OR lanceert het 'Security Consortium' voor lokale besturen.

V-ICT-OR zet een opwindend nieuw initiatief in gang dat lokale besturen en overheden zal helpen om hun cyberweerbaarheid te vergroten. In samenwerking met andere organisaties richten ze het "Security Consortium voor Lokale Besturen" op, een innovatieve alliantie met de ambitie om een gezamenlijke inspanning te creëren die de digitale veiligheid van deelnemende lokale besturen aanzienlijk zal verbeteren.

Het Security Consortium voor Lokale Besturen heeft vier hoofddoelen, die allemaal gericht zijn op het versterken en ondersteunen van lokale overheden in hun strijd tegen cyberdreigingen:

1.
Kennisdeling en Samenwerking op het Gebied van collectief in te zetten Experts (mensen):

Het consortium streeft ernaar om een platform te bieden waar lokale besturen kennis en expertise kunnen verzamelen, delen en benutten. Door gezamenlijk te leren, trainingen te organiseren, en advies en ondersteuning te bieden, versterken we de capaciteiten van medewerkers op het gebied van cyberbeveiliging.

2.
Samenwerking op het Gebied van collectief in te zetten Instrumenten (tools):

Het consortium wil lokale besturen ondersteunen bij het identificeren en implementeren van gemeenschappelijke cybersecurity-tools en -technologieën. Dit omvat het delen van kennis over welke tools het meest geschikt zijn voor specifieke behoeften en het vestigen van standaarden voor het gebruik van deze tools.

3.
Samenwerking op het Gebied van Samen aanbesteden en kosten delend werken (financieel):

Het consortium beoogt financiële samenwerking en coördinatie tussen lokale besturen te bevorderen. Dit omvat het delen van kosten voor gedeelde cybersecurity-initiatieven, gezamenlijke aanbestedingen en het creëren van raamcontracten voor cybersecurity-diensten en -producten.

4.
Samenwerking op het Gebied van Interbestuurlijk werken (disseminatie):

Het consortium zal zich inzetten voor de "vertaling" van cruciale cyberweerbaarheidsinformatie en -producten afkomstig van bovenlokale initiatieven naar begrijpelijke taal en toegankelijke bronnen voor lokale besturen.

Om deze doelen te bereiken, zal het consortium een reeks initiatieven ontplooien, waaronder het opzetten van een kennisplatform, het organiseren van workshops en trainingen, het aanbieden van mentorprogramma's, het ontwikkelen van best practices en richtlijnen, en het oprichten van een advies- en hulppunt.


Het consortium zal ook tools en technologieën inventariseren, gemeenschappelijke behoeften identificeren, configuratiestandaarden ontwikkelen en pilootprojecten uitvoeren om de effectiviteit van gedeelde cybersecurity-tools te testen. Bovendien zal het een neutraal testlab voorzien, waar verschillende commerciële oplossingen objectief getest en vergeleken kunnen worden.

Financiële middelen zullen worden gecoördineerd en gedeeld tussen de deelnemende besturen, wat zal resulteren in kostenefficiëntie en verbeterde cybersecurity-inspanningen.

De structuur van het consortium omvat een stuurgroep, een kernteam, werk- en klankbordgroepen, financiële opvolging en een sterke nadruk op communicatie en samenwerking.

Voor toetreding tot het consortium betalen leden een bedrag van €6.500 incl. BTW per jaar, wat zal worden gebruikt om de doelstellingen van het consortium te realiseren.

Dit innovatieve initiatief belooft de digitale veiligheid van lokale overheden aanzienlijk te versterken en zal bijdragen aan een verhoogde cyberweerbaarheid op lokaal niveau. Het Security Consortium voor Lokale Besturen is een veelbelovend voorbeeld van samenwerking en kennisdeling binnen de overheid om de uitdagingen van de digitale wereld aan te gaan.

 

Interesse om deel te nemen?

De volledige engagementsverklaring kan je hier nalezen, samengevat in deze powerpointpresentatie.

Het volstaat om dit document ondertekend te bezorgen om lid te worden van het consortium.

-/-

Toch nog vragen of zaken waarover je in gesprek wil gaan? Dat kan, stuur gerust een mailtje naar security@v-ict-or.be.


Vragen? Opmerkingen? Contacteer ons!

GEBRUIK ONZE INFORMATIEVEILIGHEIDSTOOL