Nieuws
vrijdag 19 april 2024

Goedkeuring van de nis2-wet door het parlement.

Vandaag (18/04/2024) werd het wetsontwerp tot vaststelling van een kader voor de cyberbeveiliging van netwerk- en informatiesystemen van algemeen belang voor de openbare veiligheid (de "NIS2-wet") in een plenaire zitting aangenomen door de Kamer van Volksvertegenwoordigers van het Federale Parlement.

Deze wet zet Richtlijn (EU) 2022/2555 van het Europees Parlement en de Raad van 14 december 2022 betreffende maatregelen voor een hoog gezamenlijk niveau van cyberbeveiliging in de Unie, tot wijziging van Verordening (EU) nr. 910/2014 en Richtlijn (EU) 2018/1972 en tot intrekking van Richtlijn (EU) 2016/1148  (de “NIS2-richtlijn”) in Belgisch recht om, en vervangt de wet van 7 april 2019 tot vaststelling van een kader voor de beveiliging van netwerk- en informatiesystemen van algemeen belang voor de openbare veiligheid (de "NIS1-wet").

De NIS2-wet, die werd gecoördineerd door het Centrum voor Cybersecurity België (CCB) en het kabinet van de Eerste Minister, is een belangrijke stap om van België een van de minst cyberkwetsbare landen ter wereld te maken. Het zal in de toekomst worden aangevuld met een koninklijk besluit, dat in de komende weken wordt verwacht.

Volg deze link om erachter te komen wat NIS2 is, of de wet voor u van toepassing is, en welke verplichtingen dit nieuwe wettelijke kader met zich meebrengt. Ga voor meer gedetailleerde informatie over de richtlijn hier naar onze pagina.

Dit artikel maakt deel uit van een artikelenreeks over de omzetting van de NIS2-richtlijn in België. De andere artikels kunnen hier worden geraadpleegd.

-/-

KLIK HIER naar het originele artikel van Het Centrum voor Cybersecurity België (CCB)

-/-

KLIK HIER naar de eventpagina van ons komende ShoptIT congres op 16/05 in Flanders Expo ... waar flink wat 'security' en 'privacy' topics aan bod zullen komen tijdens de breakout tracks en op de beursvloer bij onze partners.

Vragen? Opmerkingen? Contacteer ons!

GEBRUIK ONZE INFORMATIEVEILIGHEIDSTOOL