Nieuws
woensdag 12 juni 2024

Oprichting Vlaams Comité voor de Mededeling van Persoonsgegevens

In navolging van het digitaliseringsdecreet van 23 juni 2023 is een belangrijke stap gezet in de richting van een efficiëntere en veiligere elektronische uitwisseling van persoonsgegevens. Vorige week werden de leden van het nieuw opgerichte Vlaamse Comité voor de Mededeling van Persoonsgegevens officieel bekendgemaakt.

Dit comité heeft als voornaamste doel het verlenen van beraadslagingen die de elektronische uitwisseling van persoonsgegevens faciliteren. Deze uitwisseling zal zowel plaatsvinden tussen Vlaamse instanties onderling als met externe overheden en private organisaties.

Het Vlaamse comité voor de mededeling van persoonsgegevens komt in principe één keer per maand samen. Na afloop worden de beraadslagingen op de website van het comité gepubliceerd.

SOURCE - Meer informatie over de oprichting en de leden van het comité is te vinden op KLIK HIER.

Met dit initiatief zet Vlaanderen een belangrijke stap in de verdere digitalisering en modernisering van haar diensten, waarbij de privacy en beveiliging van persoonsgegevens centraal staan.


-/-

KLIK HIER naar de eventpagina van onze CIS 2024 - cyber and information security dag op 03/10/2024 te Lamot Mechelen. Met oa reeds op de agenda

* Miguel De Bruycker - Managing Director General - Centrum voor Cybersecurity België.
* Jan Guldentops - CWW moderator
* Inti De Ceukelaire - ethical hacker & cybercrime onderzoeker
* ...


Vragen? Opmerkingen? Contacteer ons!

GEBRUIK ONZE INFORMATIEVEILIGHEIDSTOOL